Arkivering av Sociala Medier

Sociala medier blir en allt större del av föreningars, företags och privatpersoners tillvaro. På så vis kan de vara aktuellt att skapa arkivkopior av sina sociala mediaflöden. För närvarande finns det två metoder som fungerar för icke IT-experter. Den första metoden, som finns beskriven på sidan Webbarkivering via skrämdumpar, lämpar sig för att arkivera enskilda inlägg eller sidor. Om ni däremot vill arkivera allt ni lagt upp på t.ex. Facebook eller Twitter rekommenderar vi er att använda dessa tjänsters egna exportfunktioner. Till höger finner ni länkar till beskrivningar för hur ni exporterar er data från Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.

Illustration över hur människor globalt är i kontakt med varanda via social media.