Bevara bloggen

Bilden visar ett utsnitt av bloggen BiggFloss, vilket är ett exempel på en av flera bloggar som bevarats av Arkiv Sörmland.

Bloggen ”Bigfloss” är en av de bloggar som finns bevarade hos Arkiv Sörmland.

Det är idag vanligt att människor skriver bloggar där de delar med sig av sina tankar, erfarenheter och vardagsvillkor. Många som bloggar tänker att det som läggs upp på internet ligger kvar år efter år, men detta stämmer inte alltid. Bloggar försvinner i takt med att bloggportaler och plattformar läggs ner eller ändrar sina villkor, vilket innebär att betydelsefulla minnen går förlorade. Vi ser därför ett kulturhistoriskt värde i att långtidsbevara er blogg för eftervärlden. Kontakta oss så gör vi en digital kopia av bloggen som vi sedan sparar på ett sätt som gör det möjligt att läsa den också för kommande generationer och att studera den som en del i Sörmlands gemensamma kulturarv.