Föreviga flödet

Bild insamlad från Åsa Folkhögskolas Streetdance's Instagramkonto som gör reklam för en hip-hop workshop på skolan.

Bilden, som är insamlad från Åsa Folkhögskolas Streetdance’s Instagramkonto, utgör ett exempel på ett inlägg från social media som sparats med hjälp av skärmdumpsmetoden.

Sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter har blivit viktiga verktyg för hur vi i vardagen kommunicerar med varandra. I flödena delar vi händelser, tankar och erfarenheter med varandra. Vad som delas på sociala medier har därför ett stort värde som källa för de som i framtiden vill studera hur människor levde och tänkte under 2010-talets senare hälft. Hos oss kan vem som helst bevara utvalda inlägg eller hela sitt Facebook, Instagram, LinkedIn och/eller Twitterflöde. Ta en skärmdump av ett eller fler inlägg, eller ladda ned historiken och skicka den till oss så ser vi till att ditt insända material sparas till framtida generationer.