Ladda upp

Välkommen till Ungas Digitala Minnens insamlingssida. Genom att skicka in digitala fotografier, ljud/videoinspelningar, skärmdumpar från t.ex. social media, eller egenförfattade texter som på något vis gestaltar hur det är att vara mellan 18–25 år i Sörmland kan du bli historisk. Det insamlande materialet sparas nämligen till framtida generationer så att vår nutid kan berättas utifrån just ditt perspektiv.
Nedan anger du dina kontaktuppgifter samt ger en kort beskrivning av de enskilda filer du valt att ladda upp. Detta steg är viktigt för att framtida generationer skall kunna förstå betydelsen av ditt uppladdade material. Beskriv gärna vad materialet föreställer så som i en bildtext, samt ange när och var dokumentet skapades.

Nedan anger du även vilken licens du tilldelar ditt uppladdade material. Om du inte vill att ditt namn skall synas vid publicering väljer du CC0 som licens. För vidare beskrivning av de olika licenserna och tjänstens uppladdningsvillkor, se Villkor och licenser.