Strykjärnet

Den här artikeln ska bland annat handla om strykjärnet. Det var så man i folkmun benämnde det kilformade huset vid Storgatan 20, som grosshandlare August Kullberg lät uppföra 1902. Tidigare hade tomten bestått av lagerbyggnader som disponerades av Järnvägsrestaurangens ägare Leonard Linden.

Sommaren år 1900 hade hela lagret stått i lågor och stora delar av Katrineholms dåvarande befolkning deltog i släckningsarbetet. I ärlighetens namn ska nämnas att alla närvarande inte var intresserade av brandbekämpning, utan månade mer om öllagret som förvarades där. Man lär ha burit öl i såväl nattkärl som slaskhinkar.

Strykjärnet.jpg

På bilden kan vi se hur det såg ut kring järnvägsstationen och Tingshusparken 1906 då fotot är taget. Gatorna i Katrineholm stensattes långt senare och hade vid den här tiden två olika standarder – dammiga eller leriga. Foto: okänd. Katrineholms kommunarkiv

Strykjärnet förblev inte i Kullbergs ägo mer än fem år, till 1907 då fastigheten köptes av Statens järnvägar, att användas som övernattningsrum.

På bilden kan vi från vänster se ett litet hörn från de östra järnvägsbostäderna, det än idag intakta posthuset byggt 1906 och av många ansett som stans vackraste hus, Järnvägsrestaurangen, Strykjärnet och CE Erikssons gästgiveri, ett av de första husen som byggdes i Katrineholm sedan västra stambanan invigts. Förutom gästgiveri bedrev CE Eriksson och hans fru diligenstrafik mellan Katrineholm och Norrköping. Byggnaden revs i början av 1910-talet för att ge plats för den äldsta, vita delen av Stadshotellet. Längst till höger ser vi det pampiga Kullbergska huset klart 1904, även det är till utseendet oförändrat och tillhör i dag Katrineholms kommun.

För att återgå till Strykjärnet så köptes det 1978 av Katrineholms kommun, som tämligen omgående rev huset, som ansågs skymma det vackra posthuset. Strax efter rivningen påbörjades byggandet av Stadshotellets nyare del, på samma plats och skymmande posthuset i lika hög grad.

Roland Blomkvist
Katrineholms Kommunarkiv