Ungas digitala minnen

Är du mellan 18–25 år och vill lämna ett avtryck i historieböckerna? Då är vårt projekt Ungas Digitala Minnen något för dig!

Ungas Digitala Minnen är ett utvecklingsprojekt som kretsar kring insamling, bevarande och tillgängliggörande av unga sörmlänningars digitala kulturminnen. Inom ramen för projektet bedrivs olika former av insamlingar. Vi samlar in digitala foton, skärmdumpar, bloggar, webbplatser och sociala medieflöden, men jobbar också aktivt tillsammans med länets gymnasie- och folkhögskolor för att göra ungdomar delaktiga i skapandet och dokumentationens av framtidens kulturhistoria. Arkiv Sörmland, som driver projektet har som övergripande målsättning att samla in och bevara minnen från arbete och fritid i länet och ser ett värde i att framtidens historia berättas ur den enskilda människans perspektiv. Därför uppmuntrar vi alla att se det kulturhistoriska värdet i vardagen samt att dokumentera och lämna in minnen av sin egen samtid. Genom att lämna in material till Ungas Digitala Minne kan du dela med dig av dina upplevelser till framtida generationer, hjälpa morgondagens forskare att förstå vår samtid, samt bli en del av landets historieskrivning.