Villkor och licenser

Det insamlade materialet kommer att vara offentligt tillgängligt bl.a. via Arkiv Sörmlands digitala arkiv. Du kan välja att inte visa ditt namn i samband med publicering (under förutsättning att du väljer CC0 som licens, se nedan), men för administrativa syften behöver du ange namn, ålder och e-post så att vi kan nå dig vid behov.

Enbart material som du själv är upphovsman till och har rätt att dela enligt svensk upphovsrättslagstiftning får skickas in till Ungas Digitala Minnen. I och med att materialet samlas in i syfte att utgöra en del av vårt gemensamma kulturarv är det viktigt att spridningen av materialet görs så fri som möjligt. I samband med uppladdning väljer du därav vilken av följande tre Creative Commons licenser som skall reglera användningen av ditt uppladdade material:

  • CC0 – innebär att: “bilden är helt fri att använda. Upphovsmannen har valt att avsäga sig upphovsrätten för att underlätta spridning och samskapande” (https://minnen.se/info/licenses).
  • CC BY – innebär att du som upphovsman: “tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även i kommersiella sammanhang. De som använder dina Creative Commons licensierade verk ska uppge att det är du som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider ditt verk” (http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna).
  • CC BY-NC – innebär att du som upphovsman: “tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, men inte att verket används i kommersiella sammanhang. I samband med att verket används så ska också upphovsmannen anges” (http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna).

Kränkande, rasistiskt och olagligt material får inte laddas upp. Det samma gäller spam, skräppost och direktreklam. Material som bryter mot dessa regler kommer att tas bort.

För den som vill veta mer om hur Creative Commons fungerar rekommenderar vi denna film.