Webbarkivering

Det går att arkivera webben på flera olika vis. Tidigare har man förlitat sig på att antingen skriva ut hemsidor på papper för arkivering, alternativt ta skärmdumpar av den för att sedan arkivera dessa. I dagsläget går det även att göra interaktiva webbarkiv där användaren kan surfa runt fritt bland den arkiverade webbplatsens olika sidor. Fördelen med att skapa interaktiva webbarkiv är att metoden skapar mer autentiska arkivkopior. Nackdelen är att tekniken för denna typ av “webbinspelning” inte fungerar särskilt bra för webbplatser som använder mycket JavaScript, t.ex. social media, eller för att arkivera sökfunktioner hos databasbaserade webbplatser. Om man vill arkivera sina sociala mediaflöden rekommenderar vi er att istället beställa ut (exportera) ert material från de tjänster ni använder, alternativt ta skärmdumpar om det enbart rör sig om ett fåtal inlägg. Som vi ser har alla metoder sina för- och nackdelar, och det kan därav vara klokt att byta verktyg utefter vad man vill åstadkomma. Klicka er vidare till Webbarkivering via skärmdumparWebbarkivering via Webrecorder och Arkivering av Social Media för mer information om respektive strategi.

En illustratin över the internet of things.

Vector by Vecteezy