Ingång till Cerör

ABC Oxelösund – ett rörföretag kommer och går

I ett av våra tidigare blogginlägg stod hamnen i Oxelösund i fokus, på ett sätt gör den det även här. Närheten till den isfria hamnen vid Breviken var en av orsakerna till att det var just här som företaget i dagens inlägg startades efter andra världskriget, en annan möjligheten att i närområdet få tag i bra järn från järnverket. Företaget i fråga var AB Centrifugalrör (Cerör). Här följer några korta glimtar ur dess historia.

Vy över Cerör ca 1950

Foto på fabriken från vattentornet med järnverket i bakgrunden ca 1950. En imponerande anläggning där det vid den tiden arbetade omkring 200 personer. Foto: okänd. Oxelösundsarkivet.

Erfarenheter från andra världskriget låg bakom bildandet av AB Centrifugalrör 1945, som från 1987 kort och gott blev Cerör AB.

Under kriget hade avspärrningarna lett till brist på rör till vatten och avlopp i Sverige. Även efter kriget tog det tid att få fram rör.

Med egen tillverkning inom landet skulle dessa problem avhjälpas, resonerade personerna bakom AB Centrifugalrör, som inköpte tillverkningsrätten för centrifugalgjutning av rör från ett schweiziskt företag och startade sin firma.

Våren 1946 inleddes arbetet med att bygga upp rörfabriken. I maj 1947 var anläggningen färdigbyggd och det första röret kunde tillverkas.

Tanken hade från början varit att använda tackjärn från närliggande Oxelösunds järnverk som råvara till rörproduktionen, men tyvärr höll inte den planeringen. Istället fick Centrifugalrör utöka byggnationen med ett eget smältverk, en stor extrakostnad som knäckte initiativtagarna ekonomiskt. Redan under sitt första verksamhetsår övergick verksamheten därför i Gustavsbergs fabrikers ägo.

Efter den tuffa starten och ägarbytet kom verksamheten igång med tillverkning av tryckvattenrör, senare tillkom avloppsrör och tryckrördelar. På 1960-talet började mufflösa avloppssystem produceras och i början av 1970-talet inleddes ämnesrörstillverkning.

Interiörer från Cerörs fabrik

Produktionsbilder från Cerörs fabrik u å. Foto: okänd. Gustavsberg Cerörs arkiv, Arkiv Sörmland.

Efter en tuff tid kom besked om nedläggning av Cerör i januari 1992. De protester och demonstrationer som anordnades var förgäves. Successivt under året minskade arbetsstyrkan och avtackningarna avlöste varandra. Den 28 oktober slutade den sista personalgruppen. En industriepok var till ända.

Av Helena Karlsson/Arkiv Sörmland