Arkivtjänster

Arkiv Sörmland erbjuder en rad arkivtjänster. För våra medlemmar är priserna rabatterade som en del i medlemskapet.

Vi kan bland annat erbjuda följande tjänster:

  • Ordnings- och förteckningsarbeten
  • Gallringsutredningar
  • Dokumenthanteringsplaner
  • Inventerings- och åtgärdsplaner
  • Skrifter och trycksaker
  • Utställningar
  • History Marketing med framtagning av historiker o dyl

För dessa tjänster betalar medlemmar 400 kr/timme eller enligt offert. Övriga betalar 600 kr/timme eller enligt offert.

Vi hjälper också till med forskarservice och återsökning i arkivmaterial.

Utställningsbygge pågår i Katrineholm. Foto A Bergsland.

Utställningsbygge pågår på Kulturhuset i Katrineholm. Foto: Annika Bergsland