Om oss

Arkiv Sörmland är en resurs för föreningar och företag i länet som vill ta hand om sina arkiv. Vi bidrar på så sätt till att bevara och tillgängliggöra källor till sörmländsk historia.

Arkiv Sörmland vårdar, bevarar och tillgängliggör arkiv från förenings- och näringslivet i Sörmland – det vill säga handlingar från föreningar, företag, gårdar och fastigheter, byar, press, stiftelser och fonder samt privatpersoner i länet.

Vi har egen depå i Arkivhuset i Eskilstuna där vi i första hand förvarar arkivhandlingar från näringslivet i länet, större delen av materialet i form av depositioner. Genom avtal med länets kommuner förvaras föreningsarkiv hos respektive kommunarkiv sedan vi tagit hand om och förtecknat materialet.

Arkiv Sörmland är ett av Sveriges regionala enskilda arkiv. Vår verksamhet stöds nationellt genom Kultursamverkansmodellen och regionalt av Region Sörmland.

Arkiv Sörmland bildades 2013 genom en sammanslagning av Föreningsarkivet i Sörmland (bildat 1966) och Företagens arkiv i Sörmland (bildat 1996).

Arkiv Sörmland hjälper föreningar och företag i länet att ta hand om sina arkiv. Foto: Theo Erbenius