Forskarservice

Ingen möjlighet att besöka oss? Vi hjälper dig gärna per mejl eller telefon istället.

Vi erbjuder forskarservice via telefon och mejl för den som inte själv har möjlighet att komma och ta del av arkivmaterialet. Vi kan exempelvis hjälpa till med framtagning av vissa uppgifter ur handlingarna liksom med kopiering av bland annat rapportkort och instruktionsböcker för traktorer och andra maskiner.

Kopiering debiteras per kopia. Vid utskick med post tillkommer portokostnaden.

För mer tidskrävande förfrågningar debiterar vi för arbetstiden per påbörjad halvtimme. Den första timmens arbete är kostnadsfri.

Traktor BM 230 Victor i fält 1950-tal. Foto Studio Roland.

Många frågor vi får gäller traktorer som denna BM 230, men även andra arkivfunderingar är självklart välkomna. Foto: Studio Roland