Aktuellt

  • Ulla-Britt Larsson valdes enhälligt till ny ordförande i Arkiv Sörmland vid årsmötet 28 mars....

  • Den 28 mars hölls Arkiv Sörmlands årsmöte i Hälleforsnäs. Årets Arkivpris 2019 utdelades till Roland Blomkvist och Ragnar Bom...

  • Nu finns handlingarna till Arkiv Sörmlands årsmöte 28 mars att ta del av här på vår webbplats....

  • Nu har kallelsen gått ut till Arkiv Sörmlands årsmöte den 28 mars kl. 17 på Bruksrestaurangen i Hälleforsnäs. ...

Ta hand om ditt arkiv – vi hjälper dig

Bevara

Arkiv Sörmland hjälper föreningar och företag i länet att bevara sina arkiv och därmed sin historia. Utan arkiv – ingen historia. Arkivet är också en viktig del av vårt gemensamma kulturarv.

Vårda

Vi förtecknar handlingarna så de blir lätta att hitta i. Materialet får en säker förvaringsplats och vård. Därmed skapas förutsättningar för långtidsbevarande.

Tillgängliggöra

Ett bevarat och uppordnat arkiv underlättar för den som söker information. Här ges goda möjligheter att lyfta fram spännande historier, skapa utställningar och framställa böcker och skrifter.