Bevara er historia

Att bevara sitt arkivmaterial är att bevara sin historia! Arkivet är ert minne. Utan sparade handlingar finns inga spår bakåt i tiden, som speglar just er unika verksamhet och historia. Samtidigt har materialet ett stort värde som källa till vår gemensamma historia. Arkiven behövs för att detta arv ska leva vidare.

Att bevara arkivhandlingar är en utmärkt början. För att göra materialet mer användbart kan det också vara bra att ordna upp och förteckna det liksom att göra sig av med sådant material som inte har något framtida värde att bevara. Ett uppordnat arkiv har den stora fördelen att det är lätt att hitta i, vilket sparar tid när det är något speciellt ni söker.

Känns det svårt och tråkigt med arkiv? Det behöver det inte alls vara – och det finns hjälp att få! Vi på Arkiv Sörmland är en resurs för föreningar och företag i Sörmland som behöver hjälp att ta hand om sina arkiv. Vi samarbetar med kommunarkiven där arkivmaterialet från länets föreningar förvaras sedan vi hjälpt till att ordna och förteckna det. Vi ger även tips och råd i arkivfrågor.

Låter det intressant? Bra! Hör gärna av er så berättar vi mer – eller bli medlem direkt och få tillgång till arkivrådgivning och kostnadsfri introduktionskurs i arkivvård liksom möjlighet att lämna in arkivhandlingar.

Exempel ur bevarade arkiv: Eskilstuna isseglingsklubb, Forssjö bruk, Biby gård, AB C E Johansson och Celsingska kartsamlingen