Personal & Styrelse

Personal

Annika Bergsland
Arkivchef
annika@arkivsormland.se
016-316 04 01

Helena Karlsson
Arkivarie
helena@arkivsormland.se
016-316 04 02

Marie Nilsson
Administratör
marie@arkivsormland.se
016-316 04 04

Theo Erbenius
Projektledare
theo@arkivsormland.se
076-319 41 14

Styrelse och förtroendevalda

Arkiv Sörmlands målsättning är att ha minst en representant i styrelsen från samtliga nio kommuner i Sörmland. På det sättet får verksamheten en tydlig förankring i hela länet.

Ordförande

Henrik Elmberg, Strängnäs
henrik.elmberg@telia.com
070-523 26 36

1:e vice ordförande

Kristina Eriksson, Eskilstuna
kristinaannero@gmail.com
070-571 79 29

2:e vice ordförande

Ulla-Britt Larsson, Nyköping
ulla-britt.larsson@allt2.se
070-603 90 61

Övriga styrelseledamöter

Roy Anderzon, Katrineholm
Rigmor Breidemalm, Trosa
Karin Henriksson, Oxelösund
Jan Olov Karlsson, Katrineholm
Bo Liljestrand, Eskilstuna
Björn Norman, Kvicksund
Ann Pehrsson, Sparreholm
Gösta Johansson, Björnlunda
Rolf Persson, Strängnäs
Gunnar Österberg, Vingåker
Petra Garberding, Södertörns högskola (adjungerad)

Revisorer

Jan Edenmo, Eskilstuna
Ola Haglund, Sparreholm

Revisorssuppleanter

Göran Flodin, Skogstorp
Sven Olov Larsson, Eskilstuna

Valberedning

Kjell Arvidsson (sammankallande), Nyköping
kjellarvidsson49@hotmail.com
070-652 61 02

Christer Laveson, Eskilstuna
christer.laveson@telia.com
070-604 19 41

Berit Hansen, Katrineholm
076 848 17 05

Styrelsen samlad på Gnesta bibliotek. Foto A Bergsland.

Styrelsen samlad på Gnesta bibliotek. Foto A Bergsland.