Blogg

Bloggen ”Glimtar ur sörmländsk historia” är ett led i Arkiv Sörmlands arbete för att nå ut med den regionala historia som finns sparad i de arkivhandlingar vi hjälper till att bevara. Här publicerar vi artiklar som berör, väcker nyfikenhet och beskriver olika aspekter av livet i Sörmland.

Visste du att Arkiv Sörmland bidrar i BM-bladet fyra gånger per år med guldkorn ur BM:s fina arkiv? Här får du två smakprov!...

I dagens blogginlägg är det förhållandet till vår vän bilen som står i fokus, en relation som går nästan ett sekel bakåt i tiden....

Hösten 1918 härjas Sörmland av en farsot inte olik dagens corona-pandemi. Spanska sjukan drar fram och i dess väg följer död och sorg. Läs mer här!...

År 1907 invigdes Gnesta Folkets hus. Här berättar folketshusföreningens ordföranden år 1911 om den problemfyllda tillkomsten....

I Sverige finns en lång föreningstradition. För att de föreningar som läggs ned inte ska försvinna spårlöst är det viktigt att deras historia sparas för eftervärlden. Ett sådant exempel är den numera upphörda IF Svea....

Den 6 maj 1893 samlades ett fyrtiotal trädgårdsintresserade på Tungshuset i Strängnäs. De församlade, som utgjordes av ”ortens trädgårdsodlare samt vänner till trädgårdsodlingen”, röstade enhälligt för bildandet av Strängnästraktens Trädgårdsodlarförbund....

Snart 100 år har gått sedan de svenska kvinnorna fick sin rösträtt och på allvar kunde göra bruk av sitt politiska intresse. Här ges ett exempel på hur kvinnor målmedvetet arbetat för att skapa inflytande för sitt parti och sina kvinnliga kandidater på lokal nivå....

Den 26 oktober 1884 står det på poststämpeln till brevet som ovanstående rader är hämtade ur. Brevskrivaren heter Oskar och kvinnan han uppvaktar är den tolv år yngre, föräldralösa adelsflickan Helfrid. ...

Fabriken Zig-Zag är förvisso stängd sedan länge men minnet av de produkter som tillverkades där får än idag många att le igenkännande och nicka nostalgiskt. I Skebokvarn i hjärtat av Sörmland startade C J Boman 1910 Aktiebolaget Skebo Kvarn & Träförädlingsfabrik, en rörelse inriktad på......

I år (2017) är det 105 år sedan Arbetarnas bildningsförbund (ABF) grundades. Efter bildandet startades lokalavdelningar på många, många platser i landet. Här ska vi titta närmare på ett sådant exempel – ABF Vingåker. 1800-talet och det tidiga 1900-talet var de klassiska folkrörelsernas storhetstid. Under......

Ja, så fanns det säkert anledning att resonera de där dagarna i början av oktober 1952 när det firades skördefest och fruktmustvecka för hela slanten. Fruktexpo, mustberedning och bordsdukningstävling var några av inslagen under den fullspäckade veckan som gick i nykterhetens tecken. Den 4-12 oktober......

Under ett drygt sekel från 1868 och framåt spred Jernbolaget (Eskilstuna Jernmanufaktur AB) sina ankarmärkta produkter, såsom hushållsvågar, bestick, dörrstängare och beslag, över världen. En av företagets största försäljningssuccéer var kniven Desirée. Så här berättar Jernbolagets reklamavdelning om kniven Desirée och dess framgångar: En av......

År 1904 hölls det stora lantbruksmötets utställning i Katrineholm. Det skulle dröja 48 år innan något av liknande dignitet åter inträffade i staden. Denna gång, år 1952, skulle evenemanget pågå i över två veckor mot två dagar 1904. Arrangörer denna gång var Katrineholms Industri- och......

Många katrineholmare, i synnerhet de som till äventyrs är ännu yngre än skribenterna till denna spalt, har nog inte en aning om att det en gång legat en stor kvarn mitt i Katrineholm. Det var 1898 som Claes Lundberg uppförde kvarnen på dåvarande Smedjegatan 5,......

Historien börjar redan 1889, då nykterhetslogen ”Familjevännen” började se sig om efter en egen lokal. Med markaffär och byggande tog det elva år innan lokalen stod färdig, men då rymde den å andra sidan hela 300 personer. För att få medel till den fortsatta driften......

Många katrineholmare, gamla som unga har säkert någon gång hört talas om Lars Petter-hus, utan att för den skull veta varifrån begreppet härstammar. Vem var denne Lars Petter? Speciellt de yngre generationerna kan nog ha svårt att få bitarna att falla på plats. Låt oss......

Det har funnits flera bokhandelsbutiker i Katrineholm genom åren, men bara en som överlevt i 112 år. Det var 1902 som några katrineholmare med Baron Bonde på Eriksberg i spetsen ingick med en petion till bokförläggarna i Stockholm om att få upprätta kommissionärskap d.v.s. att......

Vid sekelskiftet 1900 fanns det mejerier på snart sagt varje större gård eller gods, uppemot hundratalet bara i Sörmland. Så gott som alla bönder på den tiden producerade mjölk som levererades till något av dessa gårds- eller andelsmejerier. Våren 1915 bildade dessa bönder Mjölkcentralen, MC.......

Under sextio- och sjuttiotalet revs många gamla, vackra och historiskt betydelsefulla byggnader över hela landet. Även i det jämförelsevis unga Katrineholm blev flera vackra byggnader grävskopornas offer. De var inte urgamla, men sköna att beskåda och saknade av många. Denna gång ska vi göra tvärtom......

Den lokala debattens vågor har den senaste tiden gått höga beträffande Stortorgets nuvarande och framtida utseende.” Stenöken” är bara ett av de epitet som brukar användas på den plats som i de flesta tätorter utgör centrum och folklivets vardagsrum. Tänker här inte ta debatt med......

Den här artikeln ska bland annat handla om strykjärnet. Det var så man i folkmun benämnde det kilformade huset vid Storgatan 20, som grosshandlare August Kullberg lät uppföra 1902. Tidigare hade tomten bestått av lagerbyggnader som disponerades av Järnvägsrestaurangens ägare Leonard Linden. Sommaren år 1900......

I kvarteret Kornknarren i Katrineholms östra delar, alldeles i närheten av vattentornet, finns en mindre villagata vid namn Linbanegatan. Många känner till att gatan finns, men alla kanske inte reflekterat över hur den fått sitt namn. Har det verkligen funnits en linbana i trakten? Svaret......

Jakobsdals Textilindustri AB grundades i Göteborg 1935. Efter några år beslöt man att flytta verksamheten till Katrineholm, främst på grund av att här fanns gott om kvinnlig arbetskraft. Det nybygge som var planerat fick på grund av kriget läggas på framtiden och man startade i......

Den första gången man hörde talas om ett badhus i Katrineholm var år 1889. En annons lät förtälja följande: ”I nya badhuset vid Katrineholms herrgård i Näsnaren finnes varje dag tillfälle att erhålla bad mot en avgift av 10 öre. Biljetter kunna inköpas hos Vilhelm......

  Det var söndagen den 12 februari 1922 som den nyblivna femåringen Katrineholms-Kuriren och den några år äldre idrottsföreningen K.A.I.K anordnade sparkstöttingstävling i Katrineholm. Inte mindre än 121 deltagare var anmälda, varav 96 kom till start. De flesta av det 25 personer starka manfallet hade......

I den östligaste delen av Falun i Dalarna, ligger stadsdelen Hosjö. Där föddes den 20 februari 1906 en flicka, som av sina föräldrar tilldelades namnet Märta. Efternamnet hon fick ärva var Bergqvist. Hon växte upp i Falun och avlade där examen på folkskoleseminariet 1927. Några......

Under några decennier på 1900-talet blåste förändringens vindar i de flesta svenska städer. Man rev det gamla, ibland tämligen skoningslöst och byggde nytt. Nödvändig förnyelse säger en del, en massaker på kulturarvet hävdar andra. Katrineholm var, trots sin ungdom inget undantag. År 1985, då Göran......

Det är Västra stambanas tillkomst 1862 och Östra stambanan fyra år senare, som ligger till grund för att Katrineholm över huvud taget finns som tätort. Om detta råder knappast något tvivel, då området där staden ligger tidigare endast bestod av skog, våtmark och några enstaka......

År 1904 stod ”Kungen av Katrineholm” grosshandlare August Kullberg i sin karriärs fullaste blom. Det var med största sannolikhet denne skicklige affärsmans förtjänst att evenemanget denna artikel ska handla om verkligen blev av. Året var som redan nämnts 1904 och det lilla municipalsamhället Katrineholm skulle......

”Härmed har jag äran meddela, att nedannämnda personer sistlidne månad varit anmälda eller anhållna för fylleriförseelse häri staden och hava de om åtkomsten av rusdryckerna lämnat följande uppgifter” Så börjar rapporten som landsfiskalen i Katrineholms stad varje månad skickade till Systemaktiebolaget i Norrköping. Året var......

Nu startar vi upp en blogg där vi publicerar de artiklar som arkivets anställda skriver om handlingar och händelser som finns bevarade i Arkiv Sörmlands depåer. Just nu är bloggen under uppbyggnad, men inom kort så kommer ni här att kunna ta del av historier......