T430 foto Studio Roland Arkiv Sörmland

BM – ett arkiv i fokus

Det största arkivbeståndet hos oss på Arkiv Sörmland är Volvo CE:s deposition. Här ingår såväl Munktells mekaniska verkstads och AB Bolinder-Munktells/Volvo BM:s arkiv som filial-, dotterbolags- och personarkiv m m – ett mycket spännande arkivmaterial som spänner över långt mer än hundra år. Det fina arkivet är utgångspunkten i våra artikelbidrag till tidningen BM-bladet, utgiven av Svenska BM-klubben. Här presenterar vi två smakprov som publicerats i tidningen under årens lopp, skrivna av Marie Nilsson. 

Den 20.000:de Volvo BM T430 gick till Skåne

Traktor T430 tillverkades under åren 1969-1978. Den skilde sig exteriört från tidigare basmodellen T400 med annan motor och kraftigare framaxel. Den stora tekniska nyheten var den nya snabbväxeln Trac Trol som gjorde denna nya Buster lättmanövrerad .

Med sin smidighet och sina allroundegenskaper blev T430 en stor försäljningsframgång för Volvo BM och var under flera år den mest sålda traktormodellen i Sverige. Även i Norge var traktorn synnerligen populär då den passade bra för de krävande förutsättningarna där.

Stort jubileum firade T430 den 5 februari 1976 då den 20.000:de traktorn T430 levererades – till Skåne.

När lantbrukare Ivan Sonesson fick hem sin nya traktor T430 till gården uppvaktades han med blommor och fotografering. Det var Skånska Lantmännens Maskin AB i Ängelholm som svarade för denna leverans av den 20.000:de traktorn Volvo BM T430.

Ett högtidligt överlämnande i Skåne. Lantbrukare Ivan Sonesson mottager sin nya Volvo BM T 430 med tillverkningsnummer: 20.000 av SLMA:s representanter. Foto okänd. BM:s arkiv, Arkiv Sörmland

Ett högtidligt överlämnande i Skåne. Lantbrukare Ivan Sonesson mottager sin nya Volvo BM T 430 med tillverkningsnummer: 20.000 av SLMA:s representanter. Foto: okänd. AB Bolinder-Munktells arkiv, Arkiv Sörmland.

En serviceskolebuss på uppdrag – BM:s serviceskola blir till

BM:s serviceavdelning var fram till 1950-talet en ganska liten avdelning som funderade som en kundtjänst och hade ansvar för servicefrågor gällande lantbrukstraktorer, skördetröskor och motorer.

I slutet av 1950-talet fick en ung medarbetare, Sven Arnegård på serviceavdelningen, en idé om att starta en serviceskola. Sven, som då arbetade som serviceinspektör på exportmarknaden, såg under sina resor att det fanns ett behov av en mer organiserad utbildning av servicepersonalen. Det fanns då ingen permanent utbildningsorganisation inom företaget.

Genomgång utanför bussen u å. Foto: Rolf Bergström. AB Bolinder-Munktells arkiv, Arkiv Sörmland

Eleverna samlade för genomgång utanför serviceskolebussen. Foto: Rolf Bergström. AB Bolinder-Munktells arkiv, Arkiv Sörmland.

Några år senare, 1960, startades en serviceskola i Eskilstuna. I skolan fanns en sal för teorilektioner och i samma byggnad fanns även serviceverkstaden där de praktiska kursavsnitten hölls. Det var serviceinspektörerna som oftast organiserade och höll i utbildningarna och reste då ut med flyg eller bil.

År 1962 köptes en turistbuss in. Turistbussen byggdes sedan om helt och hållet för att användas som serviceskolebuss. Huvuddelen av bussen bestod av lektionssal för tolv elever. Tanken var även att den skulle kunna fungera som bostad för BM:s utbildningspersonal. Mellan förarsätet och lektionssalen gjordes därför ett pentry med två sängplatser och längst bak fanns toalett och tvättfat.

Alla utrymmen i bussen såväl inne som under bussen togs tillvara för förvaring av utbildningsmaterial, bland annat en komplett utrustning av såväl standard- som specialverktyg. Bussen var vit med svartgula dekorlinjer och på båda långsidorna stod texten TRANSCONTINENTAL SERVICE SCHOOL i rött.

Serviceskolebussen var idealisk när mekanikerkurser skulle hållas ute hos återförsäljarna. I bussen fanns förutom allt utbildningsmaterial även färdiga pressreleaser med bilder och text på flera olika språk som beskrev AB Bolinder-Munktell och dess produkter liksom gav information om serviceskolebussens verksamhet. På så sätt skrevs det ofta om BM ute i lokaltidningarna. Denna uppmärksamhet gav Bolinder-Munktell en fantastisk PR ute i världen!

Av Marie Nilsson, Arkiv Sörmland.