Lämna in arkiv

Som medlem är det enkelt att lämna in handlingar hos Arkiv Sörmland. Under hösten 2019 har vi dock leveransstopp för icke akuta leveranser. Välkommen åter i januari!

Vid leveransen skriver vi ett mottagningskvitto med information om vad för slags material som levererats liksom om det är frågan om en gåva (om föreningen eller företaget är upphört) eller en deposition där inlämnaren fortfarande äger materialet. Här fyller vi också i uppgifter om hos vilken arkivinstitution materialet kommer att förvaras när det är förtecknat.

Innan materialet levereras till oss ber vi er att rensa bort gallringsbara handlingar såsom verifikationer, handlingar inkomna för kännedom och extern litteratur. Skriv också gärna ned några rader med historik om verksamheten att gå med.

Mer information till de föreningar som vill leverera material finns i Att lämna in föreningsarkiv (PDF).

Kontakta oss alltid innan leverans på info@arkivsormland.se eller 016-316 04 04 så att vi kan boka en tid. Välkomna!

OBS! Hösten 2019 har Arkiv Sörmland leveransstopp för icke akuta arkivleveranser. Stoppet gäller från den 5 augusti och året ut. Välkommen igen från den 7 januari 2020.

Kollage med handlingar som kan vara bra att spara. Foto H Karlsson.

Arkivet kan bestå av en rad handlingar som på olika sätt spelar just er verksamhet. Foto H Karlsson