Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Arkiv Sörmland
Kriebsensgatan 4
632 20 Eskilstuna
E-post: info@arkivsormland.se
Tel: 076-319 67 53
Org.nr: 818501–2815

Hantering av personuppgifter

Arkiv Sörmland behöver insamla uppgifter rörande våra medlemmar och kunder för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dessa. De uppgifter vi behöver behandla är namn på organisationen/kundens namn, adress, telefonnummer och e-postadress, vilka i den mån de utgörs av funktionärers personliga kontaktuppgifter är att betrakta som personuppgifter. Dessa uppgifter behandlas enbart av Arkiv Sörmland och lämnas inte utan tillstånd ut till utomstående. Uppgifterna sparas endast så länge som är nödvändigt för verksamheten.