I våra lokaler

Foto: Theo Erbenius

Arkivhuset – Drottninggatan 1

Parkering: Arkivhuset saknar egen handikapparkering. Närmaste handikapparkering finns vid Eskilstuna stadsbibliotek/Eskilskällan (se nedan)

Entré: Från gatuplanet utan tröskel. Dörröppnare finns.

Hiss: Hiss med automatisk röst som upplyser om ankommet våningsplan finns.

Toalett: Handikapptoalett finns.

Hinder: Trösklar saknas genomgående. Dörröppnare finns.

Foto: Theo Erbenius

Arkivhuset – Lastintag (J A Selanders gata/Drottninggatan 1, baksidan av huset)

Parkering: Handikapparkering saknas. Går dock att stanna för avlastning direkt invid lastintaget.
Entré Ramp: Från gatuplanet liten tröskel. Dörröppnare saknas.

Foto: Theo Erbenius

För besök i forskarrum och föreläsningssal – Kriebsensgatan 4

Eskilskällan (forskarrum)

Parkering: Parkeringsmöjligheter utanför entrén. En handikapparkering närmast entrén.

Entré: Trappor och två ramper.

Ytterdörr: Dörröppnare finns. Tryck 4 sekunder.

Foto: Theo Erbenius

Föreläsningssal

Parkering: Parkeringsmöjligheter utanför entrén. En handikapparkering närmast entrén.

Entré: Trappor och två ramper.

Ytterdörr: Dörröppnare finns. Tryck 4 sekunder.
Innerdörr: Dörröppnare finns inte Hiss: Ja Hörslinga: Portabel hörslinga finns i Eskilskällan.

Hinder: Inga trösklar genomgående. Nivåskillnad mellan Eskilskällan och forskarsalen. Glasdörr utan automatisk dörröppnare till forskarsalen. Ledstråk saknas.

Allmän information

Toalett: Handikapptoalett finns

Rökning: Ej tillåtet

Husdjur: Ej tillåtet. Ledarhund går bra.

Allergi: Inga heltäckningsmattor. Enstaka växter finns. Gamla dokument är ofta dammiga.