Medlemskap företag

Varje företag oavsett storlek bär på sin unika historia. Se till att denna historia blir sparad för eftervärlden genom att bevara och vårda ditt företags arkiv.

Företag som väljer att vara medlemmar i Arkiv Sörmland garanteras handlingarna förvaras i arkivlokaler som följer Riksarkivets normer. Dessutom erbjuder vi kontinuerlig rådgivning i arkivfrågor. Minnen, foton och övriga handlingar från sörmländska företag tas emot i Arkiv Sörmlands leveransarkiv i Eskilstuna. De ordnas, förtecknas och förvaras därefter i arkivhusets depå i Eskilstuna. Här görs de tillgängliga för forskning genom daglig forskarservice.

Medlemsavgift företag 400:-/år

Företag betalar även service- och hyllmeteravgift (364:-/år). Serviceavgiften varierar, beroende på storleken på företaget, mellan 400 kr/år och 4800 kr/år.

Hyllsektion med vackra arkivvolymer från Forssjö bruk. Foto Theo Erbenius.

I vår arkivdepå förvaras många hyllmeter företagshandlingar. Foto: Theo Erbenius