Medlemskap föreningar

Din förening är en del av ett unikt sörmländskt sammanhang. Det är viktigt att den historien bevaras så att den kan berättas i framtiden.

Arkiv Sörmland hjälper medlemsföreningar runt om i Sörmland med att ta hand om sina minnen.

Genom avtal med kommunerna tas handlingarna emot i Arkiv Sörmlands depå i Eskilstuna där de ordnas och förtecknas. Därefter levereras arkiven till respektive kommun för förvaring i kommunarkiven. På så sätt finns arkiven nära sina föreningsmedlemmar. Som medlem i Arkiv Sörmland äger du fortfarande ditt arkivmaterial och bestämmer vem som har tillgång till det.

Medlemsavgift föreningar

  • Lokal förening, 300:-/år
  • Regional förening och lokal förening med underavdelningar, 600:-/år
  • Nationell förening 400:-/år samt hyllmeterhyra (364:-/m)
En billast full med förtecknade föreningsarkiv på väg till Vingåker. Foto H Karlsson.

Förtecknade föreningsarkiv på väg till Vingåkers kommunarkiv för förvaring. Foto: H Karlsson