Söka och beställa fram arkivmaterial

Välkommen med din arkivfråga. Om arkivmaterialet inte finns hos oss hjälper vi dig vidare.

Arkiv Sörmland hjälper till med framtagning av det arkivmaterial som förvaras hos oss, det vill säga handlingar från i första hand företag, gårdar, byar, press och personer med anknytning till näringslivet. Framtagning av föreningsarkiv görs av kommunarkivet på orten där materialet förvaras.

En förteckning över vilka arkiv som finns hos oss och vad de innehåller finns i arkivdatabasen Visual Arkiv. För att se de arkiv som förvaras hos oss, välj Arkiv Sörmland i rullisten uppe till vänster.

Vill du komma och forska hos oss ber vi dig att kontakta oss några dagar i förväg så att vi finns på plats och kan plocka fram material till dig när du kommer. Vår forskarsal finns i Eskilskällan på Eskilstuna stadsbibliotek och delas med Eskilstuna stadsarkiv och Eskilstuna stadsmuseum. Nyckelbricka dit kvitteras ut i bibliotekets reception.

För att söka arkiv på nationell nivå rekommenderar vi Riksarkivets databas, Nationella arkivdatabasen (NAD).

Dörren in till forskarsalen där arkivmaterialet kan studeras i lugn och ro. Foto Theo Erbenius.

I vår forskarsal kan du i lugn och ro studera frambeställt arkivmaterial. Foto: Theo Erbenius