Projekt

Arkiv Sörmland arbetar aktivt med frågor om digital informationshantering och e-arkiv. Genom stöd från Region Sörmland, Statens kulturråd och Sparbanksstiftelsen Rekarne driver Arkiv Sörmland enskilt och i samarbete med andra två projekt med fokus på dessa frågor.

Ungas Digitala Minnen

Ungas Digitala Minnen är ett treårigt utvecklingsprojekt som samfinansieras av Region Sörmland och Statens Kulturråd. Den övergripande målsättning att samla in och bevara digitala minnen från unga sörmlänningar så att framtidens historia även kan berättas utifrån deras perspektiv. För att höras i framtidens historia måste man finnas i arkivet. Projektet utgör Arkiv Sörmlands strategi för att råda bot på det rådande underskottet av unga sörmländska röster i länets arkiv. Vi är dels intresserade av att skapa nya samarbeten med unga företagare och föreningsmedlemmar, men även att bevara till synes vardagliga digitala sysslor. För vad unga personer väljer att skriva om eller ta en bild av säger något om vårt samhälle och hur vi lever i dag. Framtidens allmänhet och forskare ska kunna se på det material vi samlat inom ramen för projektet och på så vis kunna skapa sig en förståelse av vår tids unga och deras liv.

Projektet har sammanfattats i två rapporter: Rapport från förstudie för Arki-Vera-Arki-Vunga 2016 och Rapport för projektet Ungas Digitala Minnen 2017-2018.

Tre rubriker från Sveriges Radios, SVT:s och Sörmlandsbyggdens
mediala bevakning av Ungas Digitala Minnen.

Örjan berättar om OAIS. Foto A Bergsland.

En viktig del i trelänsprojektet är kompetensutveckling inom arbetsgruppen. Foto: Annika Bergsland

Trelänsprojektet EE-Arkivet

Tillsammans med våra samarbetspartners Arkiv Gävleborg och Folkrörelsearkivet för Uppsala Län driver vi trelänsprojek EE-arkivet. Syftet med projektet är att tillsammans utveckla en e-arkivlösning varigenom vi kan ta emot, långtidslagra och tillgängliggöra digital information i form av dokument, ljud, fotografier, video, sociala medier med mera. Genom ett aktivt utbyte av information samt regelbundna träffar och workshops bygger vi steg för steg upp vår kompetens.

Medel till en fortsatt uppbyggnad av e-arkivet under 2020 har beviljats av Statens kulturråd/Region Sörmland. En av de saker som projektet kommer att fokusera på då är möjligheterna att ta fram en leveransmodul som ska underlätta inleverans till e-arkivet. Kompetensutveckling och kunskapsuppbyggnad kring frågan om e-arkivering inom enskild sektor är en annan viktig faktor som medlen möjliggör.

Kultrrådets logga.
Region Sörmlands logga.
Sparbanksstiftelsens Rekarnes logga.