Digitalt bevarande

En stor utmaning för arkiven är frågan om digitalt långtidsbevarande, alltså att bevara digitala handlingar och göra dem möjliga att återsöka och ta del av även i framtiden.

Arbetet för att digitalt långtidsbevara handlingar har under senare år blivit en alltmer brännande fråga. En stor del av alla handlingar ”föds digitalt” samtidigt som många av dagens sammanslutningar endast existerar som facebookgrupper och andra grupperingar på webben. För att inte riskera att denna historia går förlorad behövs metoder för att arkivera digitalt material.

Frågan om digitalt långtidsbevarande stod i fokus för projekten ”Nu tar vi arkiven till en ny digital nivå” och ”Digitala Sörmland”, ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet Sörmland, Arkiv Sörmland och Södermanlands hembygdsförbund åren 2017-2018. Projekten finansierades av Landstinget Sörmland samt av de deltagande organisationerna.

Projektens syfte har varit att öka kunskapen om och intresset för elektronisk arkivering (e-arkivering), även kallat digital långtidslagring, hos föreningslivet i Sörmland.

Flera seminarier har hållits inom projekten där fokus lagts på olika aspekter av digitalt bevarande. Seminarieserien fortsätter under 2019.

Arkiv Sörmland erbjuder även kurser i e-arkivering för våra medlemmar. Nästa kurstillfälle är den 1 oktober 2019.

Läs också Ta hand om ditt digitala föreningsarkiv.

Vårt e-arkiv ATOM med bilder från Åsa Folkhögskolas dansutbildning, streetdance 2018.

Genom det webbaserade programmet AtoM sker sökning och åtkomst till e-arkivet.