Arkivkurs

Ny som arkivansvarig eller ny medlem och vill lära dig mer om arkivvård? Passa då på att gå Arkiv Sörmlands introduktionskurs för medlemmar.

Två gånger om året håller Arkiv Sörmland introduktionskurs i arkivvård för medlemmar.

Introduktionskursen pågår vanligtvis under en halvdag och är kostnadsfri. Varje medlemsförening/företag får anmäla max två personer men deltagarantalet är begränsat och kursen mycket populär. Ni kan redan nu skicka en intresseanmälan till info@arkivsormland.se om ni vill vara säkra på att få ta del av kursen.

Arbete pågår med att även ta fram en introduktionskurs om digital arkivvård och e-arkivering.

Annika och gruppen går igenom frågelapparna från dagens arkivkurs. Foto H Karlsson.

I slutet av arkivkursen återknyter vi till kursdeltagarnas frågelappar för att se så att inget har missats. Foto H Karlsson