Arkivkurs

Ny som arkivansvarig eller ny medlem och vill lära dig mer om arkivvård? Passa då på att gå Arkiv Sörmlands introduktionskurs för medlemmar.

Två gånger om året håller Arkiv Sörmland introduktionskurs i arkivvård för medlemmar.

Introduktionskursen pågår vanligtvis under en halvdag. Den är kostnadsfri och en del i vår medlemsservice. Varje medlemsorganisation får anmäla max två personer men deltagarantalet är begränsat och kursen populär. Nästa kurstillfälle för introduktionskursen är 2 april kl. 9-12.

Arkiv Sörmland erbjuder även en kurs om digital arkivvård och e-arkivering för våra medlemmar. Här varvas teori med praktiska övningar på egen medhavd dator. Kursen ges nästa gång 21 april.

Ni kan redan nu skicka en intresseanmälan till info@arkivsormland.se om ni vill vara säkra på att få ta del av kurserna.

Annika och gruppen går igenom frågelapparna från dagens arkivkurs. Foto H Karlsson.

I slutet av arkivkursen återknyter vi till kursdeltagarnas frågelappar för att se så att inget har missats. Foto H Karlsson