Då textilindustrin var stor i Katrineholm

Jakobsdals Textilindustri AB grundades i Göteborg 1935. Efter några år beslöt man att flytta verksamheten till Katrineholm, främst på grund av att här fanns gott om kvinnlig arbetskraft.

Det nybygge som var planerat fick på grund av kriget läggas på framtiden och man startade i stället verksamhet i den gamla snickerifabrikens lokaler i centrum. Det var först när freden i Europa var några år gammal som nybygget vid Vingåkersvägen 18 blev av.

Kommunarkivet

Foto: Okänd, Katrineholms kommunarkiv

Produktionen som med åren riktade sig allt mer åt ungdomsmode, som salufördes under firmamärket ”Fin Nett”. Konkurrensen från utlandet blev under 1960-talet för stor och Jakobsdal såldes till Valter Ljungström, ägare till Ljung-ströms Konfektion i Vingåker, som drev verksamheten vidare.

Numera är textilindustrin i Katrineholm ett minne blott och fabriksbyggnaden på Vingåkersvägen 18 upptas av kommunala verksamheter.

Roland Blomqvist
Katrineholms kommunarkiv