”Studier i kamratlig samvaro”: om ABF Vingåker

I år (2017) är det 105 år sedan Arbetarnas bildningsförbund (ABF) grundades. Efter bildandet startades lokalavdelningar på många, många platser i landet. Här ska vi titta närmare på ett sådant exempel – ABF Vingåker.

1800-talet och det tidiga 1900-talet var de klassiska folkrörelsernas storhetstid. Under denna period uppstod nykterhets-, frikyrko- och arbetarrörelsen med landsomfattande verksamhet på demokratisk grund. I nära anslutning till folkrörelserna utvecklades folkbildningen. Här var tanken att erbjuda en utbildning som skulle vara ”fri och frivillig”, alltså fri från statlig inblandning och frivillig för deltagarna. Genom folkbildningen kunde många fler få möjlighet att läsa, diskutera och lära sig saker, vilket gav verktyg för kunna påverka sig egen situation och samhället i stort.

Statsbidrag gavs från och med 1907 till vissa inköp av böcker till studiecirklar. Detta bidrog till en utveckling av studiecirkelverksamheten. Satsningen på folkbildningen medförde också att många föreläsningsföreningar bildades och att föredragsturnéer anordnades.

20160603_080347 - kopia

En studiecirkel bidades i Vingåker 1908. Vingåkers studiecirkels arkiv, Vingåkers kommunarkiv

År 1908 bildades Vingåkers studiecirkel. Verksamheten bedrevs som en läsecirkel, där medlemmarna bytte böcker sinsemellan. Varje bok presenterades noggrant av mötesdeltagarna och “bedömdes” därefter. Cirkeln var verksam till november 1910. Det skulle sedan dröja fram till 1924 innan ny studiecirkelverksamhet startades i Vingåker, nu i ABFs regi.

Som namnet visar har ABF sina rötter i arbetarrörelsen. Socialdemokraterna, Kooperativa förbundet och Landsorganisationen stod som grundare till det nationella förbundet 1912. När ABF i Vingåker bildades den 13 oktober 1924 var det också här arbetarrörelsen som tog initiativet tillsammans med representanter från bland annat nykterhetsrörelsen, som såg ABF som en väg till folkbildning även för nykterhetsivrarna.

Till en början stod cirkelteman som socialism, kooperationen och socialförsäkringen på agendan men också frågor om hälsa och fackföreningskunskap. Verksamhetsåret 1929-30 hölls inte mindre än sju cirklar i världsspråket esperanto med totalt 76 deltagare – det högsta antalet någonsin för en språkcirkel inom ABF Vingåker!

Under 1930- och 40-talen blev det allt vanligare med praktiskt inriktade cirklar. I Vingåker gavs bland annat kurser i gymnastik, gitarrspelning och motorteknik. År 1940 startade dessutom ABF tillsammans med Röda korset och Vingåkers IF en bastuförening. Den blev så småningom en av grundstenarna till Vingåkers badhus. Under 1940-talet arrangerade ABF också hemgårdsverksamhet vid Åsens gård.

20160603_082132

Program 1950-tal. ABF Vingåkers arkiv, Vingåkers kommunarkiv

I Vingåker började de första ABF-kurserna i ”Svenska för invandrare” ges i mitten av 1960-talet, ett tydligt tecken på samhällsutvecklingen. 1970-talet gick i fusionens tecken. År 1970 gick den fem år äldre ABF-föreningen i Högsjö ihop med föreningen i Vingåker, som därmed ökade sin verksamhet med 30 procent. Fem år senare följde ABF Gropptorp/Baggetorp högsjöavdelningens exempel och blev också den en del i ABF Vingåker.

Konsthantverk och datakunskap var populära ämnen under 1970- och 80-talen. Genom inköp av sex nya datorer och två skrivare inför studiestarten 1989 kunde datautbildning bedrivas inte bara i teorin utan också i praktiken. Beslutet om denna investering hade föregåtts av såväl diskussion i styrelsen som studiebesök på ABF Flen, som hade datautbildning på programmet sedan ett par år tillbaka. Därefter fanns ingen tvekan, självklart gällde det att hänga med i utvecklingen och investera i den nya tekniken!

20160603_082253-1

Program 1960-tal. ABF Vingåkers arkiv, Vingåkers kommunarkiv

I samband med ABF Vingåkers 70-årsjubileum 1994 summerades verksamheten så långt. Det konstaterades att det som började med fem föreläsningar och sju studiecirklar hade vuxit till över 200 stycken 70 år senare. Sex medlemsorganisationer hade blivit 38.

Med 2000-talets intåg följde nya fusionsplaner. Vid årsmötet 2004 beslutades om en ombildning av ABF Vingåker, som därmed blev en sektion under ABF Sörmland tillsammans med katrineholmsavdelningen.

Mer om den lokala folkbildningshistorien finns att läsa i föreningens arkiv hos Vingåkers kommunarkiv. Massor av intressanta berättelser utlovas från en epok av ”studier i kamratlig samvaro”.

Av Helena Karlsson. Publicerad i Sörmlandsbygden 15 juni 2017.