Bland glasplåtar och ateljérekvisita – en titt i fotograf Knut Brydolfs arkiv

Mobiltelefon och digitalkamera i varje persons ägo har gjort oss till ett fotograferande folk. Det som inte har dokumenterats med kamerans hjälp och delats med andra på sociala medier, har det verkligen hänt? I en tid då vi alla är vår egen fotograf, är det nästan svårt att föreställa sig en inte alltför avlägsen dåtid då fotograferandet var en konst som tog tid att utföra och krävde tålamod och skicklighet att fullända.

Publikation1 - Brydolf på cykel

Knut Brydolf provar rekvisitan i sin ateljé. Foto: Knut Brydolf, Arkiv Sörmland

Fotograf Knut Brydolf (1867-1944) hörde till dem som behärskade både fototeknik och komposition. År 1905 kom han från Kumla till Eskilstuna för att överta fotograf Axel Westers fotoateljé i det så kallade ”F O Nilsson-huset” i hörnet Kungsgatan 13-Careliigatan 8. På glasplåt efter glasplåt förevigade Knut Brydolf under de följande trettio åren glada brudpar, näpna barn och stolta familjer. I ateljén togs också porträttbilder och gruppfoton, allt noga registrerat i sittningsböcker uppställda efter kundens namn.

När han inte var i sin ateljé, arbetade Knut Brydolf gärna ”på fältet”. Fanns det inte några industrimiljöer eller stadsvyer att ta sig an, var det istället den egna familjen som fick agera modeller. Med elva barn var chansen stor att det alltid fanns någon till hands när den konstnärliga inspirationen gjorde sig påmind. Bilderna här intill visar just några av de egna barnen, inte sällan avporträtterade ur andra vinklar och i nya sammanhang än vad som annars var vanligt vid barnfotograferingar under det tidiga 1900-talet.

Hos Arkiv Sörmland finns stora delar av fotograf Knut Brydolfs ateljéfotosamling bevarade. Tillsammans med de ”fältfotografier” från samme fotograf som Eskilstuna stadsmuseum förvarar, utgör dessa bilder en fantastisk dokumentation av en stad och dess människor under tre decennier.

AS_97-0472 mini

Några av fotografens egna barn porträtterade. Foto: Knut Brydolf. Arkiv Sörmland

Tack vare registren finns goda möjligheter att hitta personer och ibland också organisationer bland ateljéfotografierna – en riktig guldgruva för bland annat släktforskare och andra som söker porträttbilder av olika slag.

Välkommen till oss du också för att söka!

Av Helena Karlsson. Artikel publicerad i Sörmlandsbygden den 27 juni 2013.