Arbetarbostäder

Under sextio- och sjuttiotalet revs många gamla, vackra och historiskt betydelsefulla byggnader över hela landet. Även i det jämförelsevis unga Katrineholm blev flera vackra byggnader grävskopornas offer. De var inte urgamla, men sköna att beskåda och saknade av många.

Denna gång ska vi göra tvärtom och berätta om några byggnader som visserligen är rivna, men såvida känt, saknade av ingen. Husen, tre till antalet, låg i kvarteret Gullvivan i hörnet Fredsgatan-Vasavägen och lär av de boende ha kallats ”Djurgården” p.g.a. den rika förekomsten av råttor och skadeinsekter.

Närmast korsningen låg Oscar Nybergs kiosk. Nyberg föddes i Norr-köping 1899 och flyttade till Katrineholm i början av 1920-talet. I början arbetade han inom metall-industrin, men redan 1924, som 25-åring fick han jobb i kiosken som vikarie för Albert Rosén, som skulle göra sin militärtjänst. Rosén återvände aldrig till kiosken, utan Nybergs bana som kioskägare tog fart och varade i över 40 år. Kiosken Oscar Nyberg tog över var milt uttryckt av det nättare slaget och erbjöd endast ståplats inuti. Två gånger, 1935 och 1960, byggde Nyberg nya kiosker, båda gångerna bakom den gamla. Trots det kom han hela tiden närmare Vasavägen, som breddades allteftersom biltrafiken ökade i intensitet.

Arb.bost 1

”Fredriksonska arbetar-bostäderna” med Oscar Nybergs kiosk i förgrunden. Bilden är odaterad, men är gissnings-vis tagen någon gång på 1940-talet. Foto: okänd. Katrineholms kommunarkiv

Den 1 maj 1968, i en ålder av 69 år, varav 44 som kioskinnehavare, hade Oscar Nyberg bestämt sig för att det fick vara nog och sålde sin rörelse till FAF, Föreningen Allmännyttiga företag u.p.a. Nu är kiosken borta sedan länge, men ännu finns det många katrineholmsbor kvar i minnet. som har ”Kiosk-Oscar”

Husen uppfördes omkring år 1900 som bostäder år arbetarna vid Fredrikssons Träförädling, som för övrigt hade sin brädgård på den öppna plats mellan Vasavägen och Malmgatan som i dag är parkering. Än i dag finns det personer som framlevt sin barn- och ungdomstid i husen och kan vittna om ”husdjuren” och den generösa ”ventilationen” som bestod av otäta väggar som man såg dagern genom. År 1966/67 revs de två hus som återstod, då det tredje, det längs Vasavägen förstörts vid en brand några år tidigare.

Arb.bost. 2

Året är 1967 och rivningen av de gamla träkåkarna pågår. Bilden är tagen från Mercurhuset och visar Fredsgatan österut.

Roland Blomkvist
Katrineholms Kommunarkiv