Katrineholms tidiga badhushistoria

Den första gången man hörde talas om ett badhus i Katrineholm var år 1889. En annons lät förtälja följande:

I nya badhuset vid Katrineholms herrgård i Näsnaren finnes varje dag tillfälle att erhålla bad mot en avgift av 10 öre. Biljetter kunna inköpas hos Vilhelm Danielsson & Co i Katrineholm eller hos rättaren på gården. Familjebiljetter kan erhållas mot nedsatt avgift.”

Badhuset var ett kallbadhus, så med att man hade öppet varje dag, måste man ha avsett under sommarmånaderna.

Först år 1897 hörde man talas om varmbadhus, detta skedde i samband med tillkomsten av en tvättinrättning.  Den låg inomhus, till skillnad från tidigare tvättstugor. Byggnaden som var i tegel, låg vid hörnet av Magasinsgatan (Drottninggatan) och Djulögatan.  Ägare till inrättningen var ett aktiebolag, där herrarna Adolf Weckman, Gustaf Robert Grönkvist, byggmästare E.J Malmberg och skohandlaren Johan Färdig var aktieägare. Det fanns särskilda baderskor som förestod badinrättningen, som hade två avdelningar, första och andra klass. Man kunde bada karbad med eller utan ångskåp, första klass kostade hela 90 öre, andra klass 60 öre. Det fanns dessutom något som kallades för ”halvbad” till det facila priset av 50 respektive 35 öre.

B2 103 Varmbadhus byggt 1897, bild tagen 1927

Varmbadhuset från 1897, här avfotograferat 1927. Foto: okänd. Katrineholms kommunarkiv

Bara tio år efter öppnandet blev det tal om försäljning av tvätt- och badhuset. Kanske var orsaken den att inrättningen hade ensamrätt till vattendistributionen i det dåtida samhället. De använde vatten från en egen källa som låg på åsen. Det leddes i deras egna ledningar till tomten vid Magasinsgatan. Själva nedläggningen av ledningar i gatorna hade godkänts av samhället. Det fanns några aktieägare inblandade i affären, de kanske ville komma ifrån sitt engagemang, som inte gav någon utkastning, utan bara bundet kapital. De flesta aktierna ägdes av August Kullberg, byggmästare L.P. Larsson, spannmålshandlaren Alfred Andersson och källarmästare Leonard Linden. De hade anmält sig villiga att sälja sina aktier till municipalsamhället.

C3 237 Varmbadhuset

Foto: Okänd. Katrineholms Kommunarkiv

År 1907 köpte municipalsamhället såväl tvättinrättning som badhus, dessa övergick till staden vid stadsbildningen år 1917. Ända till år 1934 låg tvätt-inrättningen och badhuset kvar på samma ställe, då verksamheterna flyttades till nya varmbadhuset vid Hantverkaregatan.

Roland Blomqvist
Katrineholms Kommunarkiv