BM-arkiven är en guldgruva för den som söker information om sin veteranmaskin - här får du veta mer!...

I dagens blogginlägg är det förhållandet till vår vän bilen som står i fokus, en relation som går nästan ett sekel bakåt i tiden....

År 1907 invigdes Gnesta Folkets hus. Här berättar folketshusföreningens ordföranden år 1911 om den problemfyllda tillkomsten....

I Sverige finns en lång föreningstradition. För att de föreningar som läggs ned inte ska försvinna spårlöst är det viktigt att deras historia sparas för eftervärlden. Ett sådant exempel är den numera upphörda IF Svea....

Den 6 maj 1893 samlades ett fyrtiotal trädgårdsintresserade på Tungshuset i Strängnäs. De församlade, som utgjordes av ”ortens trädgårdsodlare samt vänner till trädgårdsodlingen”, röstade enhälligt för bildandet av Strängnästraktens Trädgårdsodlarförbund....