Hj. Petterssons bokhandel

Det har funnits flera bokhandelsbutiker i Katrineholm genom åren, men bara en som överlevt i 112 år. Det var 1902 som några katrineholmare med Baron Bonde på Eriksberg i spetsen ingick med en petion till bokförläggarna i Stockholm om att få upprätta kommissionärskap d.v.s. att på deras uppdrag få saluföra deras produkter. Detta beviljades och rättigheterna att starta bokhandel i Katrineholm tilldelades 24-årige Hjalmar Pettersson från Södertälje.

I början av november 1902 öppnade han i källarmästare Lindens hus på Storgatan 27 ”Hjalmar Petterssons Bok- Musik- & Pappershandel”. I byggnaden fanns sedan tidigare Hilma Dahlborgs missionsbokhandel, men Hjalmar Pettersson öppnade den första A-bokhandeln i det lilla samhället som vid tidpunkten hade ca 3 000 innevånare. Efter endast något år kunde Pettersson fylla på skylten vid entrén med ”samt Tryckeri”.

Bild 1

Hjalmar Petterssons Bok – Musik- & Pappershandel 1903. Personerna är Hjalmar Pettersson själv och på verandan till höger fröken Berta Hell-ström, som 1905 gifte sig med bokhandlaren. Foto: okänd. Katrineholms kommun-arkiv

Tryckeriet låg på Sandgatan 3 och var Katrineholms första, vilket gjorde att det självfallet genast fick många och stora uppgifter. I början av 1910- talet hade municipalsamhället alltmer börjat breda ut sig söderut, vilket fick Hjalmar Pettersson att för några år prova lyckan med en filial på Köpmangatan 10, vid torget.

År 1924 tog han steget fullt ut och flyttade hela verksamheten utom tryckeriet till Drottninggatan 3. Där utvidgades bokhandeln vid flera tillfällen och kom så småningom att utgöra hela byggnadens bredd. Samma år ombildades firman till aktiebolag.

Bild 2

År 1924 flyttade bokhandeln till Drottninggatan 3 och 1977 till nuvarande adress i Violen-gallerian. Bilden från 1958. Foto: okänd. Katrineholms kommunarkiv

Hjalmar Pettersson avled 1932. Då hade redan tre av hans barn inträtt i rörelsen, Dagmar, Åke och Curt. Åke Hjalmarsson blev 1935 firmans föreståndare och senare verkställande direktör. Dagmar Pettersson kvarstod i firman till 1949, då hon och hennes make civilekonomen Heinz Dietrich Kasche startade Katrineholms andra A-bokhandel, Kasches bokhandel vid torget. Naturligtvis samarbetade de båda bokhandlarna utan att tänka på konkurens. Då något saknades i sortimentet för den ena kanske det fanns hos den andra. Saknades en efterfrågad bok i den ena bokhandeln kunde man snabbt springa över till den andra via bakgårdarna för att hämta ett exemplar och på så sätt vårda sitt rykte som välsorterad bokhandel.

I slutet av 1974 började Åke Hjalmarsson succesivt dra sig tillbaka och bok-handeln övertogs av Kjell Laestander, som 1977 flyttade verksamheten från Drottninggatan 3 till den då nybyggda Violengallerian. Sedan 2005 drivs verksamheten, som i dag fått namnet Akademibokhandeln, av Jan och Ann-Sofi Helmér, som har ett viktigt arv att förvalta i litteraturens tjänst.

Roland Blomkvist

Katrineholms kommunarkiv