Utställningen 1904

År 1904 stod ”Kungen av Katrineholm” grosshandlare August Kullberg i sin karriärs fullaste blom. Det var med största sannolikhet denne skicklige affärsmans förtjänst att evenemanget denna artikel ska handla om verkligen blev av.

Året var som redan nämnts 1904 och det lilla municipalsamhället Katrineholm skulle under tre intensiva dagar i juni stå som värd för Södermanlands läns 24:e lantbruksmöte. Det var Hushållningssällskapen i Södermanland, Västmanland och Örebro län som gått samman och vart femte år anordnade mötet som till stor del var en utställning, dels gentemot lantbruket men som även hade ett stort reklamvärde för hela näringslivet på den plats det begav sig.

Utställning 1904 bild 1 liten

Affischen till lantbruksmötet, av en för oss okänd konstnär gestaltar, förutom slåtterkarlen och hans räfserska, de två på den tiden mest iögonfallande byggnaderna på Norr: Kyrkan och Kullbergska huset. Katrineholms kommunarkiv.

Vad var då Kullbergs roll i att mötet placerades i det lilla stationssamhället i stället för i någon av de vanligtvis mer inflytelserikare städerna i de tre länen? Jo, han hade som den affärsman han var tidigt gått in som ekonomisk garant för den verksamhet under mötet, som ansågs mest riskabel, nämligen restaurangrörelsen. Det bidrog troligen till att han utsågs till vice ordförande och skattmästare för mötet, vilket i praktiken betydde att han var högsta hönset, eftersom ordförande – en greve Wachtmeister – endast fungerade som galjonsfigur.

Som av en händelse eller kanske en sedan länge genomtänkt strategi, stod hans palatsliknande bostads- och kontorshus Kullbergska huset klart i lagom tid och endast några hundra meter från utställningsområdet. Platsen det hela begav sig på var området norr om Bondegatan och väster om Gersnäsgatan.

Utställningsobjekten var många. Förutom djurpremieringar och Kullbergs lantbruksmaskiner, medverkade bland mycket annat: Fredrikssons Träförädling med sina monteringsfärdiga trähus, Oppunda jaktskytteklubb med en timrad paviljong, brandkåren och flera restauranger med olika utbud och prisnivå. Djuren som tagits till de olika bedömningarna, var till antalet över 700 och bestod av hästar, nötkreatur, får, svin och fjäderfän.

Utställning 1904 bild 2

Här ser vi delar av Kullbergs utställningsområde med bland annat lantbruksmaskiner. Foto: okänd. Katrineholms kommunarkiv.

20 000 personer sökte sig till utställningsområdet under de tre dagarna och i Katrineholms Tidning kunde man första dagen, den 17 juni läsa: ”Utställningsplatsen gifver ett mycket tilldragande intryck och det är väl sällan man haft en trevligare plats till sin disposition och man har också förstått att begagna platsen väl”.

Det skulle dröja 48 år innan något liknande åter genomfördes i Katrineholm. Då var det Industri- och Hantverksföreningen på orten som firade 50-årsjubileum och det med besked. Men till det får vi återkomma en annan gång.

Utställning 1904 bild 3

Carl Fredrikssons Träförädling deltog på utställningen med flera monteringsfärdiga trähus. Foto: okänd. Katrineholms kommunarkiv.

Författare: Roland Blomkvist, Katrineholms kommunarkiv