En titt på torget

Den lokala debattens vågor har den senaste tiden gått höga beträffande Stortorgets nuvarande och framtida utseende.” Stenöken” är bara ett av de epitet som brukar användas på den plats som i de flesta tätorter utgör centrum och folklivets vardagsrum.

Tänker här inte ta debatt med dem som kallar torget för en öken, men bilden från 1930-talet bevisar ändå att öknen inte alltid varit öde. Fotot är förmodligen taget en lördag, som var de stora torgdagarna, då flest människor gjorde sina inköp.

Utbudet var ett annat på den tiden, då de hygieniska kraven för livsmedelshantering inte lade hinder i vägen för handel med såväl charkvaror som mejeriprodukter och fisk i det fria. De större handlarna hade samma torgstånd varje vecka, medan försäljning i mindre skala ofta skedde direkt från marken.

Torget 1930-tal

På 1930-talet blomstrade kommersen på Stortorget. Det var nog inte bara de saluförda varorna som lockade. Torget var troligen även en trevlig plats för sociala kontakter. Katrineholms kommunarkiv

Mitt på torget låg då som nu den år 1932  invigda fontänen, som bekostats av möbelhandlaren Gustaf Ekström, som också var byggherre och ägare till det stora handels och bostadshus som dominerar bildens övre del. Ekströmska huset, som det först kom att kallas byggdes i två omgångar, först den norra delen mot järnvägen 1912 och södra delen femton år senare 1927. En trappa upp låg och ligger än i dag den stora terrass som under många år inhyste Café Framtiden, som gjort att många än i dag kallar huset ”Framtidenhuset”.

Längst upp i bild kan vi se skorstenen från Fredrikssons Träförädling sticka fram. Snickerifabriken med timmerupplag upptog under många år hela den yta som i dag är parkering bakom Kvarnen-gallerian. Arbetarbostäder och brädgård låg mellan Vasavägen och Malmgatan, även det parkering numera.

Längst till vänster ses gamla Vasabron, byggd 1916, riven och ersatt med den nuvarande 1966.

Roland Blomkvist
Katrineholms stadsarkiv