Årets Arkivpris 2024

Vid Arkiv Sörmlands årsmöte den 18 april tillkännagavs Året Arkivpris 2024. I år gick priset till Johan Eriksson. Vi gratulerar Johan till detta välförtjänta pris.

Årets Arkivpris utdelas av Arkiv Sörmland till en person eller organisation i länet som gjort särskilda insatser för att bevara, tillgängliggöra eller sprida information om de enskilda arkiven i Sörmland. Bland tidigare pristagare finns NK-Villans Vänner, Katrineholms arbetararkiv och företagshistorikern Ragnar Boman. År 2024 går utmärkelsen Årets Arkivpris till JOHAN ERIKSSON.

Motiveringen lyder: Johan Eriksson, arkivarie, skribent, läromedelsförfattare, redaktör, föreläsare med mera. Med väldig entusiasm, kunskap och kreativitet har Johan vid flera tillfällen bidragit till utvecklingen av Arkiv Sörmlands verksamhet och spridit kunskap om sörmländsk historia. Vi vill lyfta två saker. Det har handlat om utvecklingen av vårt e-arkiv där Johan var projektledare för projekten ”Nu tar vi arkiven till en ny digital nivå” och ”Det digitala Sörmland”. I projekten togs de första stegen till Enskilda e-arkivet (EEA), ett nationellt utvecklingscentrum för digitalt bevarande. Johan är även ansvarig för arkitekturen på vår uppmärk-sammade arkivpedagogiska sida riktad mot gymnasieelever. Här berättas om sörmländsk historia utifrån riktiga källor i arkivet.

Kika gärna på vår arkivpedagogiska sida som Johan utvecklade: För Skolan

Från vänster: Ordförande Ulla-Britt Larsson, Arkivpristagare Johan Eriksson, Arkivchef Annika Bergsland. Foto: C. Marksdotter