Tre personer uppställda vid att uppmärksamma utdelningen av årets arkivpris 2022 till Oxelösunds hembygdsförening

Årets Arkivpris 2022 till Oxelösunds hembygdsförening

Vid Arkiv Sörmlands årsmöte på Stiftsgården Stjärnholm den 24 mars utdelades Året Arkivpris 2022. I år går priset till Oxelösunds hembygdsförening. Ett stort grattis till en värdig vinnare!

Årets Arkivpris utdelas av Arkiv Sörmland till en person eller organisation i länet som gjort särskilda insatser för att bevara, tillgängliggöra eller sprida information om de enskilda arkiven i Sörmland. Bland tidigare pristagare finns NK-Villans Vänner, Katrineholms arbetararkiv och företagshistorikern Ragnar Boman. År 2022 går utmärkelsen Årets Arkivpris till OXELÖSUNDS HEMBYGDSFÖRENING.

Priset utdelades den 24 mars i samband med Arkiv Sörmlands årsmöte på Stiftsgården Stjärnholm. Flera representanter från föreningen fanns på plats vid utdelningen. Blommor, prischeck och diplom delades ut av Arkiv Sörmlands ordförande Ulla-Britt Larsson. Dessa mottogs av föreningens Arne Gustavsson. Motiveringen upplästes av arkivchef Annika Bergsland.

Motiveringen lyder:

Oxelösunds hembygdsförening bedriver sedan många år ett värdefullt arbete med att bevara och tillgängliggöra historien kring Gamla Oxelösund. Genom öppethållande av museet Mästerlotsen med dess lokalhistoriskt betydelsefulla hembygds- och lotsarkiv, vård av kulturmiljöer i skärgården, tillgängliggörande av insamlat arkivmaterial på Koordinaten liksom en satsning på digitisering och digitalt långtidsbevarande, står föreningen för ett föredömligt arbete för att bevara källorna till Oxelösunds historia och möjliggör också för fler att upptäcka dem. Detta arbete vill Arkiv Sörmland uppmärksamma med utmärkelsen Årets Arkivpris 2022.

Från Arkiv Sörmlands sida tycker vi att det känns väldigt roligt att få möjlighet att lyfta fram och uppmärksamma Oxelösunds hembygdsförenings fina arbete. Vi önskar dessa värdiga vinnare all lycka till med sitt fortsatta arbete.

Agne och Arne lyssnar på motivering som uppläses

Tillsammans har Agne Bergman och Arne Gustafsson många år i Oxelösunds hembygdsförening bakom sig, inte minst genom sitt flitiga arbete med torpinventeringar i Stjärnholms gårdsarkiv. Här lyssnar de när arkivchef Annika Bergsland läser upp motiveringen till Årets Arkivpris 2022 som i år tilldelades deras förening. Foto: H. Karlsson.