Logga till Folk och Kultur

Arkiv på Folk & Kultur 5-8 februari

Den 5-8 februari är det dags för konventet Folk & Kultur – en nationell samlingsplats för kulturpolitik i Sverige och Norden – i Stiga Sport Arena, Eskilstuna.

I år är det få programpunkter som knyter an till arkiv. Ett undantag är Arkiv Sörmlands: “Är det inte dags för den digitala revolutionen att komma till arkiven?!” Genom frågor som: Varför är bara det gamla viktigt? Vår nutid är morgondagens historia, men vem sparar den när det papperslösa kontoret ju inte går att stoppa i en arkivbok, för att inte tala om digitalt fött material som hemsidor och sociala mediaflöden? diskuterar projektledare Theo Erbenius vikten av digitalt bevarande. Detta föredrag hålls torsdagen den 6 februari kl. 10-11 och kräver deltagarpass.

Under konventet finns det även chans att “prata arkiv” med riksarkivarie Karin Åström Iko . Den 5 februari kl. 16-17 deltar hon i en paneldebatt på temat “Kultur och bildning i samhällsbygget”, ett evenemang som Statens kulturråd arrangerar och som kräver deltagarpass. På torsdagen träffar riksarkivarien också Arkiv Sörmlands styrelse för ett runda-bords-samtal om angelägna framtidsfrågor bland annat med koppling till den nyligen offentliggjorda arkivutredningen.

Har du några funderingar eller kommentarer med anledning av Folk & Kultur, varmt välkommen att kontakta oss!

Folk & Kuturs logga med bild på riksarkivarien och programbilden till Ariv Sörmlands föredrag 6 februari

Arkivinslag under Folk & Kultur 2020: riksarkivarie Karin Åström Iko (foto: Jenny Odell/Riksarkivet) och Theo Erbenius föredrag om arkiven i den digitala tidsåldern.