Theo Erbenius framför en bild från Enskild arkivet. Foto: H Karlsson

Arkiv Sörmland beviljas projektmedel från Kulturrådet

Enligt ett mycket glädjande besked från Kulturrådet har Arkiv Sörmland blivit beviljade utvecklingsmedel för 2020. Medlen gäller vidareutveckling av e-arkivlösningen Enskilda arkivet som vi delar med Arkiv Gävleborg, Folkrörelsearkivet i Uppsala län och Föreningsarkivet i Västernorrland.

Theo Erbenius, som varit projektledare för det nyligen avslutade e-projektet Ungas Digitala Minnen med fokus på bevarande av unga sörmlänningars digitala avtryck, kommer därmed att kunna fortsätta arbetet med att utveckla Enskilda arkivet. Huvudfokus under året är att arbeta fram en leveransmodul för att underlätta för våra medlemsorganisationer att e-arkivera. Just kopplingen till nyttan för våra medlemmar blir i och med det tydligare samtidigt som det praktiska arbetet stärks. Undervisningsinsatser och vidareutbildning blir andra viktiga områden för att öka e-arkivets användbarhet.

Håll utkik, mer information kommer här på webbplatsen!

Theo Erbenius framför en bild från Enskild arkivet. Foto: H Karlsson

Projektledare Theo Erbenius framför startsidan till e-arkivlösningen Enskilda arkivet. Foto: H. Karlsson.