Bild som visar hur Nationella Arkivdatabasen på Riksarkivets webbplats.

Arkiv Sörmland i NAD

Riksarkivets söktjänst Nationella arkivdatabasen (NAD) är nyckeln till information om arkiv i Sverige. Här finns information om arkiv som förvaras hos Riksarkivet, kommun- och regionarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, museer, bibliotek med flera.

Nu kan du även söka arkiv som förvaras hos Arkiv Sörmland i NAD!

Prova gärna NADs sökfunktion.

Bild som visar hur Nationella Arkivdatabasen på Riksarkivets webbplats.

Skärmdump som visar sökfunktionen i Nationella Arkivdatabasen.