Arkiv Sörmland på Folk & Kultur

Den 6-9 februari 2019 arrangerades det kulturpolitiska konventet Folk & Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna. Syftet med arrangemanget var att främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden.

Torsdag 7 februari kl. 13-14 medverkade Arkiv Sörmlands arkivchef Annika Bergsland i en workshop, arrangerad av Riksarkivet. I workshopen diskuterades informationsförsörjning i allmänhet och ansvar i synnerhet, frågor relaterade till arkivutredningen, enskilda arkiv och vikten av användbar och tillförlitlig information. Tack för en trevlig dag!

Mer information om program och biljetter, se www.folkochkultur.se.

Programbild till Riksarkivets workshop på Folk & Kultur.