Info om årsmötet

Arkiv Sörmlands årsmöte 18 maj

Med anledning av corona-pandemin beslutade Arkiv Sörmland att flytta fram sitt årsmöte som skulle ha ägt rum den 26 mars. Ett nytt datum för mötet är nu satt till måndagen den 18 maj kl. 17.00.

För att minska smittrisken hålls årsmötet denna gång via webben genom konferenstjänsten Zoom. Instruktioner skickas per e-post till den som anmäler sig till mötet. Det kommer även att finnas möjlighet att “testköra” tekniken tillsammans med oss inför mötet. Detta sker den 14 maj kl. 13.

Anmälan görs senast den 11 maj till vår info-adress. Vänligen uppge vilken organisation du representerar och vilken epostadress du vill använda under webbmötet.

Årsmöteshandlingarna finner du här: förslag till dagordning, verksamhetsberättelse för 2019, balansrapport för 2019, resultatrapport för 2019, medel som förs över från 2019 till 2020, revisionsberättelse avseende 2019, budget för 2020 och verksamhetsplan för 2020. Hör av dig till oss om du vill ha dem skickade per post.

Vänliga hälsningar från oss på Arkiv Sörmland

Info om årsmötet