Bild på många öppna böcker

Arkiv Sörmland öppnar!

Efter sommarens semester är vi nu tillbaka på arkivet. Som vi alla vet finns det fortsatt en spridning av Corona i samhället, och höstens verksamheter kommer att bedrivas i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det innebär bl.a. att vi enbart tar emot besök från 1–3 personer åt gången, samt att höstens alla utbildningar är inställda. Vi öppnar dock upp för leverans från våra arkivbildare.

För att leverera handlingar till arkivet behöver ni boka leveranstid i god tid, något som enklast görs genom att kontakta oss via info@arkivsormland.se

Bild på många öppna böcker