Avgående ordföranden Henrik Elmberg delar ut blommor och diplom till arkivpristagarna Roland Blomkvist och Ragnar Boman.

Årsmötet och Årets Arkivpris 2019

Torsdagen den 28 mars hölls Arkiv Sörmlands årsmöte i Hälleforsnäs. Ett drygt trettiotal personer deltog i mötet som förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar även innehöll utdelning av utmärkelsen Årets Arkivpris 2019 (se vidare nedan) och fördrag av pristagarna.

I samband med mötet skedde en rad avtackningar då Rigmor Breidemalm, Kristina Eriksson, Gösta Johansson, Jan Olov Karlsson, Rolf Persson och Gunnar Österberg lämnade styrelsen. Nya ledamöter blev Kerstin Alksäter (Trosa), Karin Andersson (Högsjö), Anna-Sophia von Celsing (Eskilstuna), Katalin Gere (Mariefred) och Birgitta Lundberg (Gnesta). Revisorn Ola Haglund och valberedaren Christer Laveson avgick också och ersattes av Eva Andersson (Nyköping) och Gösta Johansson (Björnlunda). Dessutom avtackade vi mångåriga styrelseordföranden Henrik Elmberg. Han efterträddes av Ulla-Britt Larsson (Nyköping).

Blommor till avgående styrelseledamöter och andra som gjort insatser för Arkiv Sörmland under det gångna året. Foto: H Karlsson
Arkivpristagaren Roland Blomkvist ger åhörarande några glimtar från Katrineholms historia. Foto: H Karlsson

Årets Arkivpris 2019 delades mellan två pristagare: Roland Blomkvist och Ragnar Boman. Motiveringarna löd:

Roland Blomkvist, Katrineholms kommunarkiv, har under många år på ett mycket förtjänstfullt vis arbetat för att bevara såväl offentliga som enskilda arkiv liksom förmedla de historier om Katrineholm som dessa rymmer. Med sina omtyckta historiska artiklar, sitt ambitiösa arkivpedagogiska arbete och sina populära föredrag, bidrar Roland Blomkvist till att på ett intresseväckande och lättillgängligt sätt sprida berättelser och minnen från Katrineholm både inom och utanför kommunens gränser.

Ragnar Boman står för betydelsefulla insatser för att belysa och skildra sörmländsk näringslivshistoria. I arbetet med sin bok om AB Järnförädling i Hälleforsnäs har Ragnar Boman inte bara varit en flitig arkivanvändare utan också själv varit med om att skapa arkivsammanhang och dokumentation där sådan inte tidigare funnits. Genom sin forskning i olika enskilda arkiv bidrar han på ett initierat sätt till att intressanta och viktiga delar av Sörmlands historia lyfts fram och tillgängliggörs, till gagn för alla oss historieintresserade.

Arkivpristagaren Ragnar Boman berättar om arbetet med sin bok om AB Järnförädling i Hälleforsnäs. Foto: H Karlssson