Exempel ur ett föreningsarkiv - Strängnäs lottakår.

Åter öppet för arkivleveranser

Från och med nyår 2020 har Arkiv Sörmland åter öppet för arkivleveranser.

Det betyder att de medlemmar och föreningar som har handlingar de vill lämna in för arkivering är välkomna att höra av sig för att boka en tid för inlämning. Det görs enklast per epost på info@arkivsormland.se.

Inför inlämnandet ber vi er att själva gå igenom materialet, att märka upp pärmar/kartonger med innehåll och årtal, rensa bort gem och plastfickor liksom ta bort sådana handlingar som inte ska arkiveras (exempelvis verifikationer/bokslutsunderlag, sådant som inkommit enbart för kännedom och litteratur ni inte själva gett ut). Mer information om annat som kan vara bra att tänka på finns i vår “Att lämna in föreningsarkiv” (pdf).

Exempel ur ett föreningsarkiv - Strängnäs lottakår.

Inlämnade arkivhandlingar i väntan på att förtecknas. Foto: H. Karlsson