Dator med text om årsmötet och Arkiv Sörmlands logga

Dags för årsmötet 2021

Arkiv Sörmlands årsmöte 2021 äger rum:

Torsdag 25 mars kl. 18 via webbtjänsten Zoom

I anmälan ber vi dig uppge namn, vilken organisation du representerar och e-postadress, dit en länk till det digitala mötet sedan skickas. Sista anmälningsdag är den 19 mars. Anmälan görs till info@arkivsormland.se.

Här kan du ta del handlingarna till mötet:

  • Kallelse till årsmötet 2021 (pdf) – utsänd till våra medlemmar vecka 8
  • Förslag till dagordning (pdf) – publiceras här 11 mars
  • Verksamhetsberättelse 2020 (pdf) – publiceras här 11 mars
  • Årsbokslut 2020 (pdf) – publiceras här 11 mars
  • Verksamhetsplan och budget 2021 (pdf) – publiceras här 11 mars

Om du har några funderingar, kontakta oss gärna.

Varmt välkommen!

Dator med text om årsmötet och Arkiv Sörmlands logga