Flicka med gammaldags telefon. Foto: Knut Brydolf

Det händer i höst!

Det händer mycket hos Arkiv Sörmland hösten 2019. Det gäller bland annat:

Vi inför telefontider till vår expedition på tfn 016-316 04 04. Öppettiderna är måndag-fredag kl. 13.00-15.00.

Under hösten 2019 har vi leveransstopp för icke akuta arkivleveranser. Detta gäller från den 5 augusti och året ut. Anledning är den stora tillströmningen av material under senare tid. Genom leveransstoppet hoppas vi kunna arbeta i kapp och därigenom möjliggöra snabbare hantering av kommande leveranser. Välkomna åter med leveranser från den 7 januari 2020.

Datum för höstens medlemskurser är nu spikade. Introduktionskursen i arkivvård ges torsdag 26 september kl. 9-12 i Gunborg Nymans rum/Eskilstuna stadsbibliotek. Även en nybörjarkurs i e-arkivering står på agendan tisdag 1 oktober kl. 13-15 i Gunborg Nymans rum/Eskilstuna stadsbibliotek.

Tack vare stöd från Statens kulturråd och Region Sörmland kan vårt projekt om e-arkiv fortgå. Kunskapsuppbyggnad, kompetensutveckling och framtagning av en leveransmodul är områden som kommer att stå i fokus. En studiecirkel om e-arkivering är också på gång inom “Digitala Sörmland”.

Under hösten fokuserar Arkiv Sörmland på Gnesta. Det kommer bland annat att ske genom att Arkivens dag arrangeras i kommunen.

I slutet av året alternativt i början av 2020 är en arkivkurs för länets hembygdsföreningar planerad i samarbete med Södermanlands hembygdsförbund. Kursen ingår i Sveriges hembygdsförbunds nationella satsning på arkiv inom hembygdsrörelsen. Mer information kommer.

Inbjudan till e-arkivskurs 1 oktober

Inbjudan till e-arkivskursen 1 oktober.