Dator med e-arkivportalens testmiljö i visningsläge.

Det händer under våren

Som vanligt är det mycket på gång hos oss på Arkiv Sörmland den här våren. Här berättar vi mer – kontakta oss gärna om det är något du undrar.

Sedan nyår arbetar vår e-arkivarie David Johansson för fullt tillsammans med några av Arkiv Sörmlands medlemmar i E-arkivportalens testmiljö. Gemensamt testar de portalens olika funktioner och identifierar eventuella ”barnsjukdomar” som ett tekniskt projekt som detta oundvikligen för med sig. Bra input i detta arbete gav också den nya e-arkivkurs som David höll för intresserade medlemmar i april, där fler fick möjlighet att testa portalen.

Arbetet med att ”finjustera” portalen pågår under våren eller så länge som det behövs för att E-arkivportalen i framtiden ska fungera så enkelt som möjligt även för ovana datoranvändare. Parallellt med det praktiska arbetet i själva portalen pågår också framskrivning av en användarmanual.

Dator med e-arkivportalens testmiljö i visningsläge.

Gemensam genomgång i portalen med David. Foto: H. Karlsson.

Även inom vårt trelänsnätverk för Enskilda e-arkivet är det mycket som händer under våren. I slutet av april färdigställdes en förstudie som nätverket beställt rörande bildandet av ett gemensamt e-arkivcentrum. Nu vidtar fortsatta diskussioner utifrån de slutsatser som presenteras i rapporten, ett arbete som involverar såväl arkivchefer som ordföranden från de tre nätverksinstitutionerna. Målsättningen är att kunna fatta ett beslut i centrumfrågan innan sommarsemestrarna.

Handskriven text ur C E Johanssons dagbok 1882

Dagbok 1882. C E Johanssons arkiv, Arkiv Sörmland.

Ett digitiseringsprojekt i mindre skala pågår hos Arkiv Sörmland sedan några månader tillbaka. Inom projektet skannas, transkriberas, metadatasätts och tillgängliggörs ett spännande arkivmaterial som deponeras hos Arkiv Sörmland – nämligen Carl Edvard Johanssons (Mått-Johansson, måttsatsens uppfinnare) dagböcker.

Arbetet sker i samarbete med arkivägaren Hexagon och involverar i stort sett hela personalen på ett eller annat visa. Som en viktig del i arbetet skapas också rutinbeskrivningar och manualer som underlättar för framtida digitiseringsprojekt.

Torsdagen den 2 juni har Arkiv Sörmlands styrelse en styrelsedag i Eskilstuna. Det blir första gången sedan årsmötet som den nya styrelsen får möjlighet att träffas. Bland annat står frågan om den eventuella e-arkivcentrumbildningen på dagordningen.

Under våren har Arkiv Sörmland arbetat med kommunfokus Oxelösund. Vi har bland annat erbjudit vår medlemmar att delta i vårt årsmötesarrangemang på orten liksom arbetat med att ta hand om inkommet föreningsmaterial från kommunen. Nu innan sommaren sker också en uppstart inför höstens kommunfokus Nyköping. Är det något särskilt som ni i Nyköping skulle vilja att vi gör när vi fokuserar på just er kommun? Kom gärna med förslag!

Ankare och stadshus

Har du några funderingar som gäller vår verksamhet? Är det något du vill veta mer om? Tveka inte att höra av dig till oss – vi berättar gärna mer!