Enskilda e-arkivet

Arkiv Sörmland arbetar aktivt med frågor om digital informationshantering och e-arkiv. Genom stöd från Region Sörmland och Statens kulturråd driver Arkiv Sörmland i samarbete med andra projekt med fokus på dessa frågor.

Enskilda e-arkivet

Medel till en fortsatt uppbyggnad av e-arkivet har beviljats av Statens kulturråd och Region Sörmland. Inledningsvis skedde detta med fokus på E-arkivportalen men framgent är medlen i huvudsak vikta för arbetet med att bygga upp ett gemensamt utvecklingscentrum för e-arkivering inom enskild sektor inklusive kompetensutveckling och kunskapsuppbyggnad kring frågan om e-arkivering.

Utkast till logga för Enskilda e-arkivet.

Sommaren 2022 formaliserades samarbetet genom bildandet av den ideella föreningen Enskilda e-arkivet (EEA). Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet inom enskilda arkivsektorn på länsnivå och har som särskild målsättning att vara ett utvecklingscentrum för e-arkivlösning. Bevarande av digitala arkivhandlingar som skapas i enskild verksamhet, främst föreningar och företag, är ett viktigt uppdrag för landets regionala enskilda arkiv. Samtidigt har det varit svårt för de regionala arkiven att lösa det med de resurser de har var för sig.

Enskilda e-arkivet är en samlad resurs som ger möjlighet för sina medlemmar att kunna erbjuda detta. Enskilda e-arkivet finns för närvarande på servrar som driftas av företaget ArkivIT, samt i form av personal anställda på Arkiv Sörmland,  Föreningsarkivet Västernorrland och Folkrörelsearkivet för Uppsala län.

Mer information på https://enskildaarkivet.se/

Kultrrådets logga.
Region Sörmlands logga.