Bild över sjön mot Frustuna kyrka med texten Fokus Gnesta. Foto: H. Karlsson/Arkiv Sörmland

Fokus Gnesta under hösten

Under hösten 2019 har Arkiv Sörmland fokus på Gnesta kommun.

Inkommet arkivmaterial från kommunen ordnas och förtecknas samt levereras till Gnesta kommunarkiv, där det blir tillgängligt för intresserade lokalhistoriker och föreningsforskare. Bland de arkivbildare vars handlingar är under arbete kan nämnas PRO Gnesta och Björnlunda centerpartiavdelning.

Vi planerar även ett större publikt evenemang under hösten-vintern. Mer information kommer.

Föreningar och föreningsrepresentanter från Gnesta kommun är varmt välkomna att höra av sig till oss med sina arkivfunderingar. Vi kommer att finnas på plats i kommunen vid flera tillfällen under hösten. Det finns då möjlighet att boka in en träff med oss. Kontakta oss gärna!

Bild över sjön mot Frustuna kyrka med texten Fokus Gnesta. Foto: H. Karlsson/Arkiv Sörmland

Utsikt från Gnesta järnvägsstation över sjön mot Frustuna kyrka en kall novembermorgon. Foto: H. Karlsson/Arkiv Sörmland